Am inceput testarile psihologice pe bateria de teste omologate Nepsi pentru functii cognitive si emotionale pentru copiii din programul psiho – educativ al Asociatia Aici Pentru Tine!

https://www.cognitrom.ro/p…/evaluare-neuropsihologica-copii/

Este una dintre marile reusite ale programelor asociatiei si pentru asta multumim din suflet celor implicati: Kaufland RomaniaBiblioteca Judeteana George Baritiu Brasov si Promedivet Sovata.

Fara acesti oameni, copiii din programul nostru nu ar fi avut aceasta sansa uriasa de a deveni, in viitor, oameni desavarsiti. 

Impreuna facem bine!Planul de desfășurare și formare a abilităților aptitudinale

FORMAREA ABILITĂȚILOR ȘI A APTITUDINILOR

Gândirea prin toate trăsăturile sale este un element constitutiv al personalității umane și are o importanță covârșitoare. Gradul ei de dezvoltare reflectă în mare măsură etapa la care a ajuns evoluția intelectuală a unui individ. De aceea procesul de formare și procesul de învățare în sine, în latura sa formativă, trebuie să urmărească cu deosebită grijă, începând de la vârsta cea mai fragedă, dezvoltarea gândirii copilului sub toate aspectele ei (operații, analiză, sinteză, mobilitate, flexibilitate, perspicacitate etc.) până la determinarea formelor de gândire de tip topologic, vertical-cauzală, gândire laterală, complex dinamică și abstractă.

Creierul copilului se dezvoltă în mare parte în perioada intrauterină, dar el nu își opreste dezvoltarea după această perioadă, ci se dezvoltă și mai mult prin relaționarea lui cu mediul.

Această relaționare permite formarea conexiunilor neuronale și a structurilor cerebrale să se dezvolte și să formeze o arhitectură complexă a creierului, asigurând o amplă și corectă dezvoltare cognitivă. Stimularea cognitivă trebuie privită ca pe un element necesar. Cu cât este mai variat mediul, cu atât copilul se va implica mai mult să-l înțeleagă, să-l exploreze și să-l controleze. Dorința firească, naturală a copilului este de a căuta să înțeleagă ce este în jurul său. În cercetările moderne de referință s-a constatat că în perioadele antepreșcolară și preșcolară, maleabilitatea psihică permite o influență educativă masivă nu numai în domeniul informativ, ci și în cel formativ, element ce favorizează achiziția și dezvoltarea.

În cadrul proiectului nostru psihoeducativ, folosim potențialul fiecărui copil în cele trei componente psihologice: cognitiv, emoțional și comportamental și stimulăm activ nivelul de dezvoltare al fiecărui copil cu ajutorul jocurilor-exercițiu folosite în cadrul ședințelor de dezvoltare.

Acest mod de stimulare prin intermediul jocurilor interactive și atractive în același moment, trezesc interesul copiilor pentru executarea unor sarcini didactice și întrețin efortul necesar executării ei. Jocurile-exercițiu sunt foarte necesare atât în consolidarea cunoștințelor acumulate (pe plan cognitiv) sau formării unor deprinderi și dezvoltarea altor laturi ale personalității (pe planul formativ). Variantele de lucru pot cuprinde sarcini asemănătoare, de același grad de dificultate, dar prezentate în diferite forme pentru a preveni plictiseala și pentru a nu se instala în planul emoțional monotonia. Jocurile-exercițiu au calitatea de a putea fi adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui copil și de a permite repetarea exercițiului în diferite grade de complexitate de atâtea ori cât este necesar pentru a se obține saltul calitativ pe o treaptă superioară de dezvoltare a copilului.

De aceea, din punct de vedere psihologic și metodic, gradarea sarcinilor jocurilor-exercițiu trebuie făcută treptat, pornindu-se de la etapa de dezvoltare în care se găsește copilul și dezvoltându-i deprinderea specifică secvenței de instruire în așa fel încât, fără să i se pară obositor, el să fie atras, treptat, de la ceea ce știe, spre ceva nou, dar totuși ușor de realizat.

Consolidarea cunoștințelor noi acumulate trebuie să fie în concordanță atât cu interesul copilului cât și cu utilitatea acestor cunoștinte acumulate și în acest mod rezonanța în sfera afectivității este garantată de mulțumire și împlinire de sine că este util și bun în ceea ce face.

Modalitatea de acțiune în cadrul acestor jocuri-exercițiu se face în funcție de procesul psihic pe care urmărim cu precădere să-l dezvoltăm. Deoarece psihicul uman nu este un conglomerat de procese psihice, fără legături între ele, neputându-se dezvolta fiecare separat fără concursul celorlalte, acestea se influențează reciproc, acționând concomitent.

Stimularea prin acest tip de joc-exercițiu declanșează într-o formă mai vizibilă sau mai puțin vizibilă, mai multe procese psihice, chiar dacă ne propunem în mod explicit să ne referim la unul din ele.

Pentru a urmări dezvoltarea unei anumite însușiri sau operații ale gândirii, fac apel în același timp și la alte operații sau însușiri ale sale, dar din punct de vedere formativ vom lua în considerare numai acea operație sau însușire a gândirii, iar sarcina jocului se adresează în mai mare masură acelui atribut formativ.

Conceptul de bază în actul programului psiho-educațional este modalitatea de cunoaștere și de descoperire a potențialului uman de care dispunem ca ființe bio-psiho-sociale. Actul cunoașterii este foarte amplu și complex constituit pe etape de dezvoltare și de înțelegere, pe domenii de activitate și de interes specifice pentru fiecare ființă umană în parte, dar actul cunoașerii ființei umane rămâne o problemă deschisă și provocatoare. Din această perspectivă a cunoașterii umane este foarte imortant să dezvoltăm copiilor abilități în raport cu potențialul de care fiecare copil dispune și este interesat să-l dezvolte.

Formarea acestor abilității necesare pentru viață este scopul nostru central în programul psiho-educațional pe care îl desfățurăm, scop care are în atenție dezvoltarea capacitățiilor de cunoaștere, de relaționare și comunicare, dar în același moment și dorința de explorare, descoperire și de gestionare a elementelor și a fenomenelor noi din lumea în care trăiesc. În acest fel încurajăm copiii să înțeleagă că sunt invitați, așteptați și acceptați să descopere frumusețile și minunățiile acestei planete și a creației supreme prin spiritualitatea sa, adică OMUL din a cărei categorie fac și ei parte. Prin acțiuni didactice susținute, copiii vor învăța să vadă avantajele și beneficiile educației, iar mai târziu vor fi cei care vor încuraja pe alții să învețe. În acest mod, scopul nostru formativ are o finalitate prin a preveni dezinteresul față de educație prin abandon școlar, față de societate prin delicvență și față de el însuși prin dezumanizare.