Serviciul de Asistență Comunitară ”Aici Pentru Tine”

Serviciul de Asistență Comunitară ”Aici Pentru Tine”

Este un serviciu social situat pe Strada 13 Decembrie Nr. 209, Brașov, acordat în comunitate persoanelor aflate în risc de sărăcie, excluziune socială, care se confruntă cu următoarele tipuri de situații:

– Condiții de locuit precare sau riscul de pierdere a locuinței;
-Familii monoparentale;
– Șomaj;
– Educație precară, analfabetism;
– Acces redus la servicii sociale, educaționale, medicale.

Serviciul se acordă persoanelor cu vârsta cuprinsă între 35 – 65 ani care fac dovada reședinței în municipiul Brașov.

Persoanelor sprijinite li se acordă asistență socială, elaborându-se un plan de intervenție, fiind îndrumați, dacă este nevoie, și către alte servicii.

Serviciile oferite constau în:

– Consiliere socială, mediere, informare;
– Sprijin psihologic;
– orientare profesională/vocațională;
– Distribuire ajutoare materiale;
– Facilitarea accesului la o locuință;
– Educație extracurriculară.

Serviciul social este realizat de personalul de specialitate format din asistentul social si psiholog clinician, serviciile sociale fiind gratuite.

Acest serviciu face parte din categoria centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie, cod 8899 CZ-PN-V, servicii de asistenţă comunitară.

 

Centrul de Consiliere și Informare a Victimelor Violenței Domestice ”Aici Pentru Tine”

Este un serviciu destinat prevenirii și combaterii violenței domestice, situat pe Strada 13 Decembrie Nr. 209, Brașov, persoanelor victime ale situațiilor de abuz și violență domestică cu vârsta între 18 – 65 ani. Serviciile oferite în cadrul centrului sunt gratuite, respectând standardele minime de calitate în domeniu.

Scopul serviciului este asistarea victimelor violenței domestice în vederea atingerii autonomiei personale, demnității și prevenirea situațiilor de abuz sau violență în care se află.

Serviciile oferite în cadrul centrului sunt:

  • Consiliere psihologică privind situațiile de vulnerabilitate individuală sau familială

  • Consiliere de suport pentru împuternicirea persoanei agresate spre atingerea unei vieți autonome

  • Consiliere în situații de criză cu scopul stabilizării emoționale în urma unei situații de violență domestică

  • Consiliere familială pentru victimele adulte și cuplul părinte-copil

  • Consiliere socială prin medierea și informarea cu instituțiile sociale

Persoanelor asistate li se întocmește planul de consiliere și planul de reabilitare și reintegrare socială, fiind sprijinite de echipa pluridisciplinară: psiholog, asistent social, consilier juridic în depășirea situației de vulnerabilitate.

Acest serviciu face parte din categoria centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cod 8899 CZ-VD-I.

Cum îmi dau seama că mă aflu într-o situație de abuz/ violență domestică?