SERVICIUL DE ASISTENu0162u0102 COMUNITARu0102 u201eAICI PENTRU TINEu201d, situat u00een Strada 13 Decembrie Nr.209, 500164 Brau0219ov. Este un serviciu acordat u00een comunitate, pentru adulu021bi, u00eentre 35 u0219i 65 ani, care se aflu0103 u00een situau021bii de izolare socialu0103, risc de su0103ru0103cie u0219i excluziune socialu0103 (venituri reduse, locuinu021bu0103 precaru0103, analfabetism sau educau021bie precaru0103).

Beneficiarilor li se acordu0103 asistenu021bu0103 socialu0103, elaboru00e2ndu-se un plan de intervenu021bie/de asistenu021bu0103 u0219i u00eengrijire, fiind u00eendrumau021bi, dacu0103 este nevoie, u0219i cu0103tre alte servicii: consiliere socialu0103, informare, suport emou021bional, orientare profesionalu0103/vocau021bionalu0103, consiliere psihologicu0103/psihosocialu0103, consiliere juridicu0103, terapii de integrare/reintegrare socialu0103, suport emou021bional u2013 religios, educare pentru integrare/reintegrare socialu0103, facilitare acces la educau021bia generalu0103, facilitare acces la educau021bie profesionalu0103, mediere socialu0103 u0219i acte de caritate. Serviciul social este realizat de personalul de specialitate format din asistentul social si psiholog clinician, serviciile sociale fiind gratuite.
Categoria: centre de zi pentru asistenu021bu0103 u0219i suport pentru alte persoane aflate u00een situau021bii de nevoie, cod 8899 CZ-PN-V, SERVICII DE ASISTENu0162u0102 COMUNITARu0102.

Serviciul social este realizat de personalul de specialitate format din asistentul social u0219i psihologul clinician, serviciile sociale fiind gratuite. Dacu0103 aveu021bi nevoie de sprijin sau dacu0103 u0219tiu021bi pe cineva aflat u00een dificultate, nu ezitau021bi su0103 ne contactau021bi. u00cempreunu0103 putem face bine!

Numu0103rul beneficiarilor asistau021bi pe an este u00een medie de 50.

u00a0