fbpx

”Cultura ne face mari! La pas prin Țara Bârsei” – Unul dintre proiectele propuse pentru 2018

Pentru anul 2018, Asociația ”Aici pentru Tine” își propune realizarea unui proiect cultural de mare anvergură, ce ajută la integrarea copiilor în societate. Beneficiarii sunt atât copii din centrele de plasament, cât și copii din medii defavorizate.

Proiectul ”CULTURA NE FACE MARI! LA PAS PRIN ȚARA BÂRSEI”, se va desfășura în Județul Brașov. Majoritatea activităților propuse se vor derula în Brașov, Bran, Râșnov, Hălchiu și Crizbav.

Scopul proiectului:

Scopul  proiectului  este  promovarea  și  creșterea  utilizării  culturii  ca  mijloc  pentru  incluziunea

socială a copiilor și tinerilor defavorizați din județul Brașov.

Obiectivul general al proiectului:

Prin  implementarea  proiectului  se  urmărește  facilitarea  accesului  copiilor  proveniți  din  medii

defavorizate la activități și excursii cu caracter cultural, dar și susținerea acestora în vederea integrării lor active în societate, cu implicarea atât a reprezentaților mediului privat, public și ONG, în vederea promovării și creșterii utilizării culturii în Brașov ca mijloc pentru incluziunea socială.

Obiectivele specifice proiectului: ”CULTURA NE FACE MARI! LA PAS PRIN ȚARA BÂRSEI”:

  1. Vor fi organizate 6 excursii culturale pentru beneficiarii proiectului, copii instituționalizați din trei centre de plasament, dar și a unui grup restrâns de copii proveniți din medii defavorizate. Cu toții vor face un tur cultural în localitățile Brașov, Bran, Râșnov, Hălchiu și Crizbav, și unde vor descoperi legendele despre ”Comorile Țării Bârsei”. Copiii vor avea sarcini în cadrul excursiilor, vor strânge informații, iar la finalul fiecărei excursii vor primi teste de evaluare. Un fotograf profesionist va face poze, conform și respectând legislația în vigoare.
  2. Organizarea unei mese rotunde, a echipei de proiect prin care se vor selecta 15 dintre copiii care au obținut cele mai mari note la evaluare, iar cu ajutorul lor, vom selecta 50 cele mai bune poze realizate în cadrul excursiilor.
  3. Promovarea și organizarea a două evenimente, unul la Bastionul Țesătorilor din Brașov, și altul la Cetatea Râșnov. Vom realiza două expoziții cu cele 50 de fotografii, la care vor lua parte cei 15 copii selectați. Aceștia vor povesti cu participanții la expoziții, despre experiențele lor în cadrul excursiilor. La finalul acestor expoziții, vizitatorii vor putea pleca acasă cu fotografiile semnate de copii. Evenimentele au ca scop integrarea copiilor în societate și responsabilizarea publicului față de aceste categorii sociale.
  4. De asemenea, după finalizarea excursiilor, în termen de 7 zile, va fi organizat și un concurs de pictură pentru toți copiii, iar cele mai bune desene vor fi expuse în cadrul evenimentelor organizate. Tema concursului o reprezintă desenarea celui mai frumos obiectiv turistic pe care copiii l-au vizitat. Evaluările vor fi efectuate de către coordondatorul de activități din cadrul echipei de proiect, iar alegerea celor mai bune desene va fi făcută de către întreaga echipă de proiect.
  5. Organizarea unei festivități de premiere a celor 15 copii care au obținut cele mai bune rezultate la evaluare, și a altor cinci copii ce au reușit să realizeze cele mai frumoase picturi în cadrul concursului. Acordarea celor 20 de premii se va face la sediul Asociației ”Aici pentru Tine”, iar mai apoi copiii vor lua un prânz festiv la un centru comercial din Brașov.
  6. Organizarea unor mese rotunde cu participarea reprezentanților proiectului, ai sectorului privat, public și ONG, în vederea dezbaterii și realizării unui plan comun de acțiune cu privire  la  creșterea  utilizării  culturii  ca  mijloc  pentru  incluziunea  socială  a  copiilor  și tinerilor defavorizați din Județul Brașov.

Prin obiectivele stabilite și planul de activitate propus, proiectul vizează ca și principal grup țintă copii și tinerii defavorizați, cu nevoi speciale, care trăiesc în medii instituționalizate și au vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani. În aceeași măsură, prin natura și unicitatea proiectului, dorim să creem o punte de legătură între acest grup țintă principal și comunitate, prin cultură. Proiectul va genera efecte benefice pe termen lung şi la nivelul comunităţilor din care aceşti copii provin.

Grupul ţintă vizat prin implementarea proiectului include şi o componentă instituţională, reprezentată atât de organizaţia parteneră, cât și de restul instituțiilor și organizațiilor de drept public sau privat care vor avea ocazia de a-şi consolida relaţiile de colaborare şi de a stabili mecanisme eficiente de lucru în vederea susţinerii unor noi iniţiative comune, care să promoveze și să crească gradul de utilizare al culturii ca instrument de implicare socială.

Proiectul ”CULTURA NE FACE MARI! LA PAS PRIN ȚARA BÂRSEI”, se adresează în mod direct domeniului de promovare a culturii ca mijloc pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor defavorizați, instituționalizați și aflați în centre de plasament și a celor cu nevoi speciale. Astfel, contextul analizat vizează pe de o parte situația la nivelul județului nostru a copiilor și tinerilor din această categorie socială și, pe de altă parte, oferta culturală care se îndreaptă către aceștia cu scopul implicării lor și facilitării incluziunii lor sociale.

Dacă îți place proiectul nostru și dorești să ne susții, atunci ne poți contacta prin telefon la 0726 686 793 sau prin email la contact@asociatie.ebroderie.com 

Fii partenerul nostru și ajută la integrarea copiilor în societatea în care trăim!

Comments are closed.

EnglishRomania