Lobby si advocacy in comunitatile defavorizate

La sfîrșitul lunii septembrie, respectiv începutul lunii octombrie, Asociația Aici pentru Tine a desfășurat două sesiuni de advocacy în comunitățile defavorizate, o sesiune în Budila și una înTărlungeni. În comuna Budila a fost implicat un grup în număr de 25 de persoane alcătuit din 6 lideri comunitari (2 asistenți sociali, învățător, consilier școlar, asistent medical comunitar, directorul școlar) și 19 beneficiari, iar în Tărlungeni, 11 persoane, din care 4 lideri (directorul adjunct al școlii din Tărlungeni, consilier școlar, referendul primăriei Tărlungeni și șeful de birou).

În cadrul sesiunilor, atât beneficiarilor de proiect, cât și liderilor li s-a transmis o retrospectivă a activităților realizate în cadrul proiectului Model de lifestyle pentru comunitățile defavorizate, dar și aspectele sesizate de psiholog în cadrul ședințelor de consiliere cu părinții și copiii (activitățile psiho educative și parenting). Câteva aspecte observate au cuprins: un grad scăzut al responsabilizării copiilor, limbaj verbal inadecvat, o comunicare deficitară între cadrele didactice și părinți privind situația școlară a copiilor, lipsa unor reguli de igienă personală și conduită comportamentală transmise de părinți copiilor, abandon școlar, absenteism și situații referitoare la adicții (consumul de alcool în familie).

La rîndul lor, atât liderii cât și beneficiarii proiectului au menționat o serie de aspecte problematice pe care și-ar dori să le rezolve la nivelul comunităților lor. În cazul grupului din Budila au fost menționate situațiile în care minorele se confruntă cu sarcini nedorite și avorturile realizate în condiții improprii, reticența părinților referitor la orele de educație reproductivă, reticență pusă pe seama convingerilor religioase. O altă problemă vizeză abuzurile întâlnite în familie și relațiile disfuncționale întâlnite între membrii grupului familial. În urma menționării acestor probleme, s-au identificat posibile soluții ce ar putea fi puse în implementare, în cadrul unor acțiuni similare pentru care asociația noastră își dorește să-și acorde sprijinul în viitor:

– formarea unei rețele comunitare de suport copusă din asistent medical, consilier scolar, asistenți sociali care să pună bazele unui proiect cu activități ce vizează educația reproductivă în rîndul mamelor și fetelor din comunitate
– identificarea liderilor comunitari și colaborarea cu aceștia în vederea producerii schimbării necesare, dar și a ameliorării situațiilor conflictuale întâlnite în familii. În acest caz, liderul religios al comunității ar putea să aibă o influență pozitivă asupra membrilor familiilor în rezolvarea conflictelor existente între aceștia, dar și asupra altor probleme sesizate.
– educarea și informarea tinerilor din comunitate cu sprijinul poliției locale, a reprezentat o altă inițiativă de interes pentru părinți.

În comuna Tărlungeni, au fost menționate abandonul școlar, ratele scăzute ale angajării în rândul adulților, dependența de ajutoarele primite și situația mamelor minore. Statisticile comunicate de consilierul școlar arată că o mare parte din copiii din Tărlungeni primesc ajutoare sociale, ceea ce denotă venituri scăzute ale familiilor și lipsa locurilor de muncă. Similar sesiunii desfășurate în Budila, în Tărlungeni, părinților li s-a transmis inițiativa de a desfășura activități cu tematica sănătății reproductive, inițiativă care a fost întâmpinată cu deschidere de către aceștia.
Referitor la dinamica grupurilor, am constatat interesul participanților față de temele abordate prin adresare de întrebări, atenție, inițiativă în lansarea unor teme de discuție relevante. Comunicarea la nivelul grupului s-a realizat sub formă de dialog între lideri și beneficiari, aceștia din urmă fiind încurajați să participe activ în formularea problemelor și identificarea soluțiilor.

Pe lîngă inițiativele privind educația reproductivă Asociația Aici pentru Tine dorește menținerea activităților ce pun accent pe incluziune socială, mai exact pe sfera ocupațională, în cazul adulților și pe cea emoțională și comportamentală, cu precădere în rândul minorilor.